Update over Datadash, persoonsgegevens anonimiseren

Nieuwe release Datadash 3.4

Performanceverbeteringen bij bepaalde verwerkingsmethodes en batchverwerking Wensen van onze gebruikers en partners. Verbeterde sorteermethodes Snellere verwerking van door combinatie van tabellen Aanpassingen voor Oracle    

Update over Datadash, persoonsgegevens anonimiseren

Nieuwe release Datadash 3.1

Wensen van onze gebruikers en partners. KetenShuffle: Het is voortaan mogelijk te kiezen voor de optie Variantiebehoud. Replacemethode: Aanspassingen in het elk selectiecriterium en berekende waarde. Uitvoer anonimisatie: Bij het uitvoeren van de anonimisatie kan voortaan een specifieke kolom worden opgegeven waarvoor de anonimisatie wordt uitgevoerd. Tonen meldingen: Bij het uitvoeren van Datadash via de…

Update over Datadash, persoonsgegevens anonimiseren

Nieuwe release Datadash 3.0

Wensen van onze gebruikers en partners Aanpassing anonimiseermethodes: Shuffle Hash Verbeteringen in gebruikersgemak: Verklarende tooltips waar nodig bij invoervelden Aanpassing lay-out van het scherm “Beheren & Automatisch detecteren” Aanpassingen voor Oracle  

Uitbreiding van het team

Uitbreiding van het team Per 30 augustus is Roy Marcus begonnen binnen het team van Datadash. Roy volgt de opleiding Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool en is begonnen aan zijn afstudeerperiode van 9 maanden. Gedurende deze periode zal hij onderzoek gaan doen en met een adviesrapport komen. De resultaten uit dit rapport zal hij daarna…

Update over Datadash, persoonsgegevens anonimiseren

Nieuwe release Datadash 2.9

Nieuwe anonimiseermethode: Een nieuwe anonimiseermethode is toegevoegd. Met deze methode is het onder andere mogelijk om door middel van zoektermen tekst op te zoeken en deze te vervangen door een andere tekst. Het importeren van zoektermen Het exporteren naar tekstbestanden, zodat je de later weer kan importeren en hergebruiken. Technische verbeteringen voor Oracle database Security:…

Het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren

Het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren Als je het over persoonsgegevens hebt dan komen de termen pseudonimiseren en anonimiseren regelmatig langs. Wat zegt de AVG hier over? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt het volgende: Gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door het gebruik van aanvullende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, moeten als gegevens over een…

FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren?

FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren? Een veelgehoorde opmerking is dat na anonimiseren de gegevens niet meer bruikbaar zijn. Is dit wel correct? Het doel van anonimiseren is om te voorkomen dat een persoon in een dataset is te identificeren. Hiervoor moeten wij eerst goed kijken naar de reden van anonimiseren. Je wilt een…

Is de NVZ gedragslijn ook van toepassing op een kopie-omgeving?

Is de NVZ gedragslijn ook van toepassing op kopie-omgeving? Zorginstellingen zoals ziekenhuizen zijn erop gericht om aan hun patiënten goede zorg te verlenen. Deze zorg wordt bijna altijd ondersteund met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). De ziekenhuizen hebben de verantwoordelijkheid om goed met de persoonsgegevens van patiënten om te gaan. Er dienen dus maatregelen genomen…

Webinar: Nut en noodzaak van persoonsgegevens anonimiseren

Webinar: Nut en noodzaak van persoonsgegevens anonimiseren   Werkt u met een EPD dan heeft u ongetwijfeld met enige regelmaat te maken met nieuwe releases die nauwkeurig getest moeten worden. Hoe bouwt u een waarheidsgetrouwe testomgeving? En waar moet u rekening mee houden volgens de AVG?   Op donderdag 22 april van 16.00 uur tot…