FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren?

FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren? Een veelgehoorde opmerking is dat na anonimiseren de gegevens niet meer bruikbaar zijn. Is dit wel correct? Het doel van anonimiseren is om te voorkomen dat een persoon in een dataset is te identificeren. Hiervoor moeten wij eerst goed kijken naar de reden van anonimiseren. Je wilt een…