De 5 misverstanden over het beschermen van persoonsgegevens

De 5 misverstanden over het beschermen van persoonsgegevens Steeds meer organisaties geven hoge prioriteit aan informatieveiligheid en het waarborgen van privacy. Er wordt intern aandacht besteed aan de bewustwording en organisaties nemen steeds meer maatregelen om veilig om te gaan met data. Het anonimiseren van persoonsgegevens is één van de maatregelen die organisaties treffen. Maar…

Ontwikkelen, testen en onderzoeken met persoonsgegevens: wat mag wel en wat niet?

Voor veel organisaties is het onduidelijk wat precies de vereisten zijn bij het inrichten van test, acceptatie, onderzoek en opleidingsomgevingen. Een veelvoorkomende situatie is dat voor deze doeleinden een kopie van de productieomgeving gebruikt wordt. Het grootste nadeel van deze werkwijze is de aanwezigheid van persoonsgegevens in de productieomgeving. Dit brengt uiteraard risico’s met zich…

Het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren

Het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren Als je het over persoonsgegevens hebt dan komen de termen pseudonimiseren en anonimiseren regelmatig langs. Wat zegt de AVG hier over? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt het volgende: Gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door het gebruik van aanvullende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, moeten als gegevens over een…

FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren?

FAQ: Blijven gegevens wel bruikbaar na anonimiseren? Een veelgehoorde opmerking is dat na anonimiseren de gegevens niet meer bruikbaar zijn. Is dit wel correct? Het doel van anonimiseren is om te voorkomen dat een persoon in een dataset is te identificeren. Hiervoor moeten wij eerst goed kijken naar de reden van anonimiseren. Je wilt een…

Is de NVZ gedragslijn ook van toepassing op een kopie-omgeving?

Is de NVZ gedragslijn ook van toepassing op kopie-omgeving? Zorginstellingen zoals ziekenhuizen zijn erop gericht om aan hun patiënten goede zorg te verlenen. Deze zorg wordt bijna altijd ondersteund met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). De ziekenhuizen hebben de verantwoordelijkheid om goed met de persoonsgegevens van patiënten om te gaan. Er dienen dus maatregelen genomen…

Persoonsgegevens anonimiseren? Het kan veilig en snel.

Persoonsgegevens anonimiseren? Het kan veilig en snel.   Persoonsgegevens in uw database snel en veilig anonimiseren? Het kan! Wij hebben met Datadash een systeem ontwikkeld waarmee u snel een databasetabel onherleidbaar geanonimiseerd. Data anonimiseren is op deze manier geen tijdrovende en complexe taak meer. Daarnaast zorgt de software ervoor dat de data uw database niet verlaat.…