Update over Datadash, persoonsgegevens anonimiseren

Nieuwe release Datadash 3.1

Wensen van onze gebruikers en partners. KetenShuffle: Het is voortaan mogelijk te kiezen voor de optie Variantiebehoud. Replacemethode: Aanspassingen in het elk selectiecriterium en berekende waarde. Uitvoer anonimisatie: Bij het uitvoeren van de anonimisatie kan voortaan een specifieke kolom worden opgegeven waarvoor de anonimisatie wordt uitgevoerd. Tonen meldingen: Bij het uitvoeren van Datadash via de…