Data anonimiseren - privacy

Persoonsgegevens snel anonimiseren? Het kan!

Persoonsgegevens snel anonimiseren? Het kan! Persoonsgegevens in uw database snel anonimiseren? Het kan! Wij hebben met Datadash een oplossing ontwikkeld waarmee u een doorvoersnelheid van 3000 rijen per seconde haalt. Zo heeft u binnen 5 minuten een databasetabel van 1 miljoen rijen onherleidbaar geanonimiseerd. Data anonimiseren is op deze manier geen tijdrovende en complexe taak…

Let op! Maak geen kopie van uw databestand

Let op! Maak geen kopie van uw databestand De zorg, overheid en woningcorporaties hebben hun handen er vol aan. Met enige regelmaat is waarheidsgetrouwe data nodig voor onderzoek, het uitvoeren van analyses, het testen van systemen en het opleiden van medewerkers. Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet openbaarheid van…