PinkRoccade Care start samenwerking met Datadash

Maximale ondersteuning voor klanten De groep klanten die al bewust met geanonimiseerde data werkt is beperkt. Vandaar dat er eerst wordt gestart met een bewustwordingscampagne. “Samen met Datadash organiseren we op korte termijn webinars voor mijnCaress klanten. Hier vertellen we over het belang en de toegevoegde waarde van anonimiseren. We kunnen natuurlijk ons product leveren…