Gemeente Maassluis over het belang van data anonimiseren

AVG-Compliant Vicrea heeft Datadash onder de naam Neuron Anonimiseren toegevoegd aan haar reeds bestaande AVG-suite. Deze suite bestaat uit een aantal diensten en producten en helpt klanten om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom persoonsgegevens. Datadash bleek direct toepasbaar te zijn op de Neuron productsuite van Vicrea en zeer geschikt voor gebruik…

PinkRoccade Care start samenwerking met Datadash

Maximale ondersteuning voor klanten De groep klanten die al bewust met geanonimiseerde data werkt is beperkt. Vandaar dat er eerst wordt gestart met een bewustwordingscampagne. “Samen met Datadash organiseren we op korte termijn webinars voor mijnCaress klanten. Hier vertellen we over het belang en de toegevoegde waarde van anonimiseren. We kunnen natuurlijk ons product leveren…

logo Albert Schweitzer ziekenhuis

Albert Schweitzer ziekenhuis start met Datadash om veilig te testen met anonieme data

Albert Schweitzer ziekenhuis start met Datadash om veilig te testen met anonieme data Het Albert Schweitzer ziekenhuis uit Dordrecht gaat starten met Datadash voor het veilig anonimiseren van persoonsgegevens. Het team functioneel applicatiebeheer van het ziekenhuis was op zoek naar een oplossing voor het anonimiseren van persoonsgegevens uit het elektronisch patiëntendossier HiX. Zo zijn ze…

Met behulp van Datadash helpt Vicrea haar klanten veilig om te gaan met persoonsgegevens

Met behulp van Datadash helpt Vicrea haar klanten veilig om te gaan met persoonsgegevens Vicrea is een software leverancier voor lokale overheden. Ze leveren onder andere oplossingen voor de basisregistraties en hebben daardoor vaak te maken met persoonsgegevens. Om klanten te helpen veilig om te gaan met persoonsgegevens voegt Vicrea Datadash toe aan haar productportfolio.…

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis anonimiseert veilig en snel met Datadash

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis anonimiseert veilig en snel met Datadash Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt Datadash om het EPD veilig te kunnen testen. Privacygevoelige informatie wordt onherleidbaar geanonimiseerd en waarheidsgetrouwe data blijft over voor de testspecialisten. Wij gingen in gesprek met Rinus van den Oever. Hij is als testadviseur verantwoordelijk voor het testbeleid. Toen in…