Updates testen, wetenschappelijke studies of interne opleidingen voor artsen. Het is dagelijkse praktijk voor zorgorganisaties. Wat hebben deze drie zaken met elkaar gemeen? Juist, voor alle drie heeft u medische gegevens nodig. Betrouwbare medische gegevens voor betrouwbare resultaten. Bij het woord medische gegevens beginnen echter de alarmbellen al flink te rinkelen. Want hoe borg je de privacy? Met het oog op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018, is dit vandaag de dag nog steeds een hot issue.

Testen zonder risico
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag u geen persoonsgegevens gebruiken om updates van systemen te testen of te gebruiken voor interne opleidingen. Kort gezegd, het gebruik van persoonsgegevens buiten de productieomgeving is niet toegestaan. In aanloop naar de invoering van de AVG kregen wij hierover veel vragen van zorgorganisaties. Daartoe hebben wij Datadash ontwikkeld. Datadash zorgt ervoor dat persoonsgegevens uit het EPD en ECD geanonimiseerd worden en dus niet herleidbaar zijn naar een persoon. Als organisatie loopt u daardoor geen risico dat gebruikers zonder toestemming persoonlijke gegevens kunnen inzien.

Snel aan de slag
Data anonimiseren? Dat kost toch ontzettend veel tijd? Ja, als uw organisatie het allemaal zelf doet wel. Datadash heeft echter een Good Practice Module. Deze bestaat uit voorgeconfigureerde tabellen uit HiX of mijnCaress. Hierdoor kan je snel aan de slag. Om een idee te geven van hoe snel het kan; binnen halve dag bent u up & running.

Grote database?
Heeft u als zorgorganisatie een enorme database met heel veel verschillende type data? Ook daar hebben wij een oplossing voor: Datadash Minimizer. Met de Database Minimizer kunnen wij de database eerst verkleinen, zodat u alleen de benodigde data gebruikt. Dit scheelt aanzienlijk in opslagruimte en snelheid.

De keuze is reuze
Of u nu een EPD wilt testen of een onderzoek wilt doen met betrouwbare gegevens, binnen Datadash heeft u verschillende methoden om per kolom te anonimiseren. Dat is fijn, want daarmee kunt u het heel breed voor verschillende doeleinden inzetten. U kunt waardes verwijderen, vervangen door voorgedefinieerde waarden of willekeurige waarden. Enkele voorbeelden: Voor – en achternamen kunt u bijvoorbeeld vervangen door vaste waarden of andere willekeurige waarden in de kolom (shufflen). Leeftijden kunt u aanpassen met voorgedefinieerde intervallen. Wilt u bepaalde gegevens bij elkaar houden, dan kan dat met een gegroepeerde shuffle. De mogelijkheden zijn legio om persoonsgegevens nog verder te anonimiseren. Het belangrijkste is dat de data representatief blijft maar niet meer te herleiden is.

Veilige installatie
De installatie van Datadash vindt ‘in-place’ plaats. Dat wil zeggen dat we het op de eigen server van een zorgorganisatie installeren. Dat verkleint het risico op datalekken en zorgt voor een snelle prestatie.