Onderzoekers gebruiken vaak privacy gevoelige gegevens. Wanneer u persoonsgegevens verzamelt voor uw onderzoek, bent u verplicht om de privacy van deelnemers aan het onderzoek te beschermen. U moet onderzoeksdata die persoonsgegevens bevatten daarom goed beveiligen.

Datadash zorgt ervoor dat u met een gerust hart uw onderzoek kan uitvoeren en uw data kunt delen, zonder daarbij herleidbare persoonsgegevens te zien.
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving van toepassing: de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze EU-verordening over privacy en databescherming is niet nieuw maar is veel strenger dan de voormalige wetgeving. De AVG heeft grote gevolgen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties. Datadash kan u hierbij ondersteunen. Wij hebben nl. diverse anonimiseermethodes opgenomen in onze oplossing Datadash. U kunt dan zelf bepalen wat en hoe u anonimiseert.

Wilt u meer weten over de diverse methodes van anonimiseren?
Neemt u dan contact op met Guy Slikker via telefoonnummer 06 55302233.