Over Datadash

Wat is Datadash?

In de wet is opgenomen dat u persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden waarvoor  die zijn verstrekt. Maar u wilt testen, onderzoeken en ontwikkelen. De data die u gebruikt moet betrouwbaar en realistisch zijn. Hiervoor kunt u Datadash inzetten. Datadash zorgt er namelijk voor dat persoonsgegevens worden omgezet naar onherleidbare persoonsgegevens. Zo heeft u betrouwbare data en zijn gegevens niet meer te herleiden naar een individu.

Demo aanvragen

Hoe werkt Datadash?

Wilt u data uit uw systeem gebruiken voor onderzoeks-, test- of ontwikkeldoeleinden? Dan moet u deze data onherleidbaar anonimiseren om de persoonsgegevens te beschermen. Want met privacygevoelige gegevens gaat u het liefst zo zorgvuldig mogelijk om. In de praktijk blijkt het anonimiseren van data een tijdrovende en complexe actie. Met onze anonimiseeroplossing Datadash kunt u data eenvoudig, snel en onherleidbaar anonimiseren.

Hoe werkt het?

Datadash biedt een breed scala aan anonimiseermethodes en opties. De methodes en opties zijn per kolom inzetbaar.

Vervangen (REPLACE)
De Vervangen-methode vervangt de huidige waarde per rij door een voorgedefinieerde waarde

Slim vervangen (SMARTREPLACE)
De slim vervangen-methode vervangt de huidige waarde per rij door een voorgedefinieerde waarde met een interval.

Verwijderen (REMOVE)
De verwijderen-methode verwijdert alle waardes in de gespecificeerde kolom.

Unieke waarde (HASH)
De unieke waarde-methode vervangt waardes door een unieke hashwaarde die willekeurig wordt gegenereerd.

Shuffle (SHUFFLE)
De shuffle-methode vervangt waardes per rij door een andere willekeurige waarde in de kolom.
Opties:

  • Inhoud altijd wijzigen
  • NULL waarden toekennen
  • Zeldzame waardes uitsluiten
  • Variantiebehoud
  • Ketenshuffle

Gegroepeerde shuffle (GROUPEDSHUFFLE)
De gegroepeerde shuffle-methode vervangt waardes per rij door een andere willekeurige waarde in de kolom, maar houdt de relaties tussen gespecificeerde kolommen in stand. Bijvoorbeeld: leeftijd – gewicht- lengte en geslacht.

Leegmaken tabel (TRUNCATE)
De tabel legen-methode verwijdert alle inhoud van de gespecificeerde tabel.

© 2019 PINKROCCADE HEALTHCARE Disclaimer Privacyverklaring